instagram

Tehnilised nõuded käsikirjadele

1. Materjal peab olema lõplik, selle osad õigesti järjestatud.
2. Materjal antakse üle OpenDocument (ODF) failidena:
2A. Tekst .odt failina, milles pole tabeleid, ega illustratsioone;
2B. Tabelid .ods failina;
2C. Illustratsioonid XCF või pakkimata TIFF falidena, mille eraldusvõime soovitava trükisuuruse juures on vähemalt 300dpi’d.
3. Dokumendis kasutatakse ühtset pealkirjade, alapealkirjade ja üldteksti stiili. Pealkirja vms teksti lehekülje keskele paigutamiseks kasutatakse tsentreerimist, mitte tühikuid ega tabulaatorit.
4. Sõnade vahel ei tohi asetseda üle ühe tühiku.
5. Lõigu ulatuses ei tohi kasutada reavahetust – seda kasutatakse vaid lõigu lõpus.
6. Sõnade ja nimede rõhutamiseks ei tohi kasutada tühikuid – seda saab teha kasutades erinevaid kirjatüüpe (bold, italic) või teksti omadustes sõna tähevahede suurendamist.
7. Kirjavahemärgi ette ei panda tühikut, peale kirjavahemärki peab järgnema tühik.
8. Paarismärkide (jutumärgid, sulud) ja nende vahel oleva teksti vahel ei tohi olla tühikut.
9. Interneti ja e-posti aadressides ei kasutata tühikuid.
10. Algmaterjali sisse ei või kirjutada kommentaare, samuti ei tohi failid sisaldada “track changes” jms funktsioone ega makrosid.