instagram

Elu on väeteenistus Maa peal

Elu on väeteenistus Maa pealRaamat “Elu on väeteenistus Maa peal” koosneb kahest iseseisvast osast, millised on algselt avaldatud Itaalia kultuuriorganisatsioon Raido. Eestikeelne tõlge põhineb Arktos Media poolt kirjastatud raamatul “A Handbook of Traditional Living“.

Esimene osa, Traditsiooniline maailm, on lühike ja kontsentreeritud kokkuvõte Julius Evola teaditsioonilistest õpetustest, mis põhineb tema magnum opus’el Rivolta contro il mondo moderno (Revolt Against the Modern World). Käsitletakse metaajaloolisi tsükleid, metafüüsilisi mõisted nagu hing ja vaim, samuti müüt ja sümboolika.

Teine osa, Traditsioonide eesliin, mis tegeleb sellega, kuidas Traditsiooni valguses peaks korraldama võitlust nüüdismaailma vastu. Teine osa on kõige enam mõjutanud Raudkaardist ja Corneliu Codreanu leegionäärlikust eeskujust. Raudkaart ehk Peaingel Miikaeli leegion oli Rumeenia rahvusmeelne organisatsioon, mis oli sügavalt läbi imbunud Rumeenia ortodokssest müstitsismist. Selle doktriiniks oli usk Jumalasse, rahvusesse ja kodumaasse, ning sihiks isiku vaimne ja moraalne uuenemine.

Võitlus nüüdismaailma vastu on eelkõige sisemine võitlus – suurimat džihaadi tuleb igal hetkel pidada sisemiste vaenlaste vastu. Organistasioon, mida Traditsioonide eesliinis kirjeldatakse on inistatsiooniline ja hierarhiline vaimne-sõjaline ühing. Selle struktuur ja eesmärgid on sisuliselt samad mis Raudkaartil, kuid tema vaimne sisu ja vundament on Evola stiilis traditsionalism, mitte Rumeenia ortodoksi kristlus.

Traditsioonide eesliinis võetakse endale tõeliselt olümposlik ülesanne – suunata üks isik käima nii pühendunu kui ka sõjamehe teed. Suurim pühendunu (initsieeritu, avanenu) on harva suurim sõdalane, kuid ainult nii on võimalik läbi viia selektsioon ja panna alus tulevastele valitsejatele – kshatriya kastile ehk aristokraatiale.

„Elu on väeteenstus Maa peal“ on rohkem sugestiivne ja initsatsiooniline kui lõplik. Eesmärgiks on käsiraamat, mitte põhjalik monograafia. Raamat on hea sissejuhatus traditsioonilistesse õpetustesse neile, kes pole veel tuttav Julius Evola ja René Guénoni teostega.

Pealkiri: Elu on väeteenistus Maa peal
ISBN:9789949338740
Lehekülgi: 93
Kõrgus: 200mm; Laius: 140mm
Hind: 7,5 EUR