instagram

Elva algkool 1913-1940. Dokumendikogumik.

Dokumendikogumiku koostamisel on seatud eesmärgiks avaldada trükis Elva algkooli ajalugu kajastavaid dokumente aastatest 1913 – 1940. Allikad pärinevad Eesti Ajalooarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi, Elva Gümnaasiumi muuseumi ja Elva Gümnaasiumi arhiivi kogudest. Lisaks arhiivi– ja muuseumiallikatele on käesolevas kogumikus ära toodud materjali Elva algkooli kauaaegse juhataja Johannes Langi lapselapse Katrin Labotkini mahukast erakogust.

Mitmed Elva Gümnaasiumi arhiivis ja Katrin Labotkini erakogus olevatest allikatest pole senimaani olnud uurijatele kättesaadavad. Dokumendikogumik on kavas avaldada kolmes osas, neljas köites.

Esimese osa põhiallikaks on Elva algkooli juhataja Johannes Langi isiklik koolipäevik, mis kajastab sündmusi Elva algkoolis 1940. aastani. Päevik annab põhjaliku ülevaate Elva algkooli tööst, kooli õpetajate vaadetest laste kasvatamisel ning igapäevaelus ettetulevatest probleemidest. Samuti tulevad selgelt esile lastevanemate ootused koolile.

Teises osa sisuks on Elva algkooli pedagoogika nõukogu protokollid aastatest 1928 – 1940 ning kolmandasse osasse saab koondatud teisi seni avaldamata Elva algkooli ajalugu puudutavaid dokumente erinevatel teemadel ja õpetajate elulood. Kolmandas osas on ära toodud ka Elva Gümnaasiumi arhiivis säilitatavate samalaadset infot sisaldavate dokumentide näidised.

Kuna Elva algkool oli tüüpiline tolleaegne algkool, tuleb selle kooli ajalugu kajastavatest allikmaterjalidest esile tavalise 20. sajandi algkooli eluolu. Seepärast on dokumendikogumikus publitseeritavad arhiiviallikad oluliseks täienduseks nii Elva algkooli ajaloo kui ka üldisemalt algkoolide tegevuse mõistmiseks Eesti haridusajaloos.

Koostajad: Mariann ja Kaspar Rammo
ISBN: 978-9949-9713-0-5 (kogu teos)

 

Elva algool 1913-1940Elva algkool 1913-1940. Dokumendikogumik. I osa: Koolielu koolijuhataja Johannes Langi pilgu läbi.
ISBN 978-9949-9713-1-2 (I osa)
136 lehekülge, sisu 1/1 trükk, ees- ja tagalehed ning kaaned 4/0 trükk.

1. Eessõna.
2. Johannes Langi poolt 1928. aastal M. Kiiratsile saadetud elulugu (EAA.2292.1.233).
3. Johannes Langi 1945. aastal kirjutatud elulugu (Elva Gümnaasiumi muuseum).
4. J. Langi kõne Elva keskkooli 50. aastapäeval (Elva Gümnaasiumi muuseum).
5. J. Langi koolipäevik (Elva Gümnaasiumi muuseum).

6. Fotod ja illustratsioonid erinevatel lehekülgedel 32 tk.

 

elva-algkool-1913-1940-III-osa-esikaasElva algkool 1913-1940. Dokumendikogumik. II osa: Elva algkooli pedagoogikanõukogu protokolliraamat. I köide. 1928-1934.
ISBN 978-9949-9713-2-9 (II osa, I köide)
216 lehekülge, ees- ja tagalehed ning sisu 1/1 trükk, kaaned 4/0 trükk. Sisu formaat L190xK280 mm.

1. Elva algkooli pedagoogikanõukogu protokolliraamat 1928 – 1940 (Elva Gümnaasiumi arhiiv). Esimeses köites aastad 1928 – 1933
2. Fotod ja illustratsioonid erinevatel lehekülgedel 85 tk.

 

elva-algkool-1913-1940-II-osa-II-köide-esikaasElva algkool 1913-1940. Dokumendikogumik. II osa: Elva algkooli pedagoogikanõukogu protokolliraamat. II köide. 1934-1940.
ISBN 978-9949-9713-4-3 (II osa, II köide)
248 lehekülge, ees- ja tagalehed ning sisu 1/1 trükk, kaaned 4/0 trükk. Sisu formaat L190xK280 mm.

1. Elva algkooli pedagoogikanõukogu protokolliraamat 1928 – 1940 (Elva Gümnaasiumi arhiiv). Teises köites aastad 1934 – 1939
2.
3. Fotod ja illustratsioonid erinevatel lehekülgedel  tk.

 

elva-algkool-1913-1940-II-osa-II-köide-esikaasElva algkool 1913-1940. Dokumendikogumik. III osa: Allikmaterjale kooli ajaloost. Õpetajate elulood.
ISBN 978-9949-9932-1-5 (III osa)
392 lehekülge, ees- ja tagalehed ning sisu 4/4 trükk, kaaned 4/0 trükk. Sisu formaat L190xK280 mm.

1. Allikmaterjale kooli ajaloost
2. Õpetajate elulood.
3. Fotod ja illustratsioonid erinevatel lehekülgedel  tk.

Eessõna ja sisukord on allalaetavad siit.

 

I osa hind: 6EUR, ostuinfo siin.
II osa I köite hind: 6EUR, ostuinfo siin.
II osa II köite hind: 6EUR, ostuinfo siin.
III osa hind: 15EUR, ostuinfo siin.
Kõik neli köidet koos ostes hind 30 EUR, ostuinfo siin.