instagram
  • Dokumendikogumik „Elva algkool 1913 – 1940“

    Projekti eesmärgiks on avaldada Elva Gümnaasiumi arhiivis, teistes mäluasutustes ja Katrin Labotkini erakogus olevad dokumendid, mis pole senimaani olnud uurijatele kättesaadavad. Dokumendikogumiku koostamisel on seatud eesmärgiks avaldada trükis Elva algkooli ajalugu kajastavaid dokumente aastatest 1913 – 1940. Allikad pärinevad Eesti Ajalooarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi, Elva Gümnaasiumi muuseumi ja Elva Gümnaasiumi arhiivi kogudest. Lisaks arhiivi–... Read more
    Read More