instagram
  • Kirjastus Ignis Fatuus avaldab 2017. aastal Antonio Morsiani raamatu Bernhardiin See raamat on kuulsa Itaalia aretaja, kohtuniku ja teadlase Antonio Morsiani üle poole sajandi kestnud vaatluste ja uuringute tulemus. Raamatus käsitletakse põhjalikult bernhardiinide ajalugu, välimikku ja iseloomu ning seletatakse lahti ja kommenteeritakse tõustandardit. Eraldi on käsitletud veel liikumist, bernhardiini tööd päästekoerana ja kutsika valimist. Raamat... Read more
    Read More
  • Dokumendikogumik „Elva algkool 1913 – 1940“

    Projekti eesmärgiks on avaldada Elva Gümnaasiumi arhiivis, teistes mäluasutustes ja Katrin Labotkini erakogus olevad dokumendid, mis pole senimaani olnud uurijatele kättesaadavad. Dokumendikogumiku koostamisel on seatud eesmärgiks avaldada trükis Elva algkooli ajalugu kajastavaid dokumente aastatest 1913 – 1940. Allikad pärinevad Eesti Ajalooarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi, Elva Gümnaasiumi muuseumi ja Elva Gümnaasiumi arhiivi kogudest. Lisaks arhiivi–... Read more
    Read More